بالن کنکوئرور پی تی سی ای

CONQUEROR™ PTCA Balloon Catheter


CONQUEROR™
PTCA Balloon Catheter

در پزشکی، بالن قلب به عنوان یک ابزار پزشکی برای انجام فرآیند انگیوگرافی قلبی استفاده می‌شود. این فرآیند با استفاده از یک کاتتر و بالن قلب، به عنوان یک وسیله برای گشتاور دادن به رگ‌های قلبی و بازکردن رگ‌های تنگ یا بسته شده استفاده می‌شود. این روش در درمان بیماری‌های عروقی قلبی مانند آنژین صدری و اینفارکتوس می‌تواند موثر باشد. همچنین، بالن قلب در برخی موارد برای درمان سایر بیماری‌های عروقی مانند بیماری‌های عروقی مغزی نیز استفاده می‌شود.

 

مشخصات فنی

مشخصات ظاهری

  • طول
    2mm